ETKİN BİR PLANLAMA

22 Şubat Perşembe Günü Sakarya Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Özdemir, Oda ve Birlik başkanları katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç gıda arz güvenliğinin temini için doğal kaynakların optimum kullanımı ile etkin bir planlama sürecinin zorunlu olduğunu dile getirerek; “Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, ekonomik dalgalanmalar, afetler ve küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama sürecini zorunlu hale getirmiştir.

I M G 6825

ASGARI VE AZAMI ÜRETIM

Üretim planlaması ile arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ülke ölçeğinde yol haritası belirlenerek uygulamaya geçilmesi, dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu planlamanın elzem olduğu görüşündeyim.” dedi.   Açılış konuşmasının ardından SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Özdemir Kokarca Zararlısı ve Mücadele Yöntemleri ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Kahverengi Kokarca canlısının tarım ürünleri üzerindeki zararları ve mücadele yöntemleri üzerine katılımcılar ile istişarelerde bulunuldu.

20240222 145553

PARÇALI TOPRAK SORUNU

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sözleşmeli Üretim ve Planlı Üretim kapsamında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sakarya’nın verimli arazilerinden söz eden Özerdem; “İlimiz tarım faaliyetleri açısından çok verimli topraklara sahip. Fakat topraklarımızın parçalı oluşu üretim faaliyetlerimizde elde etmek istediğimizi verimi sağlamamıza engel oluyor. Bu kapsamda yüksek verim elde edebilmek ve kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek için planlı üretim yöntemlerini benimsemeliyiz.” ifadelerine yer verdi.  Katılımcılarının sorularının yanıtlanmasıyla bilgilendirme semineri tamamlandı.

20240222 145401I M G 6848