Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü konuşmaları devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi doktora öğrencisi Ersin Diko, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü konferans salonunda, “Kuzey Makedonya’da Osmanlı Yapılarının Dünü ve Bugünü" başlıklı konferans verdi.

Diko konuşmasına, "Kuzey Makedonya’daki Türk tarihi ve kültüründen bahsederken sadece Osmanlı’yı anlamamalıyız. Bu kültürün bölgede öncesinin olduğunu unutmamalıyız. Nedir bu öncesi dediğimiz? O da Osmanlı öncesi Türk halklarının (Avarlar, Peçenekler, Vardar Türkleri, Kumanlar) bölgede güçlü bir konuma sahip olduğudur." sözleriyle başladı.

Osmanlı fetihleri sonrası gelişmeye ve büyümeye başlayan Kuzey Makedonya kentlerinin kısa sürede Türk yurdu haline geldiğini belirten Diko, şöyle konuştu: "Fetihle beraber nice akınlar bu topraklar üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.  Bu durum Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşlarına kadar devam etti. 1912’den sonra Osmanlıların bölgeyi terk etmesiyle beraber buradaki eserler de hedef haline geldi. Bu eserlerin yanı sıra burada yaşayan Türk toplumu da istenmeyenler arasında gösterildi."

Türklerden göç etmek zorunda kalanlar olsa da orada kalanların Osmanlı Türk eserlerinin muhafızlığını yapmaya devam ettiğini anlatan Diko, şunları söyledi: "Kuzey Makedonya’nın her köşesinde dağınık şekilde yaşayan Türkler, bölgede özellikle siyasi ve sivil toplum kuruluşları bağlamında ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Osmanlı dönemi yapılarına gelince bunlar Yugoslav döneminde hak ettiği değeri bulamadı. Bugün baktığımzda bilinçli insanlar ve geçmişe göre sayıları artan tarihi eserleri koruma kurulları sayesinde bu tarihi yapılara önem verildiğini görüyoruz."

Lisede Attila İlhan programı Lisede Attila İlhan programı

Ersin Diko konuşmasında, Üsküp başta olmak üzere Kuzey Makedonya kentlerindeki camiler, köprüler, saat kuleleri gibi tarihi eserler hakkında bilgi verdi. Toplantıyı seçkin bir davetli topluluğu takip etti. (Hüdavendigâr Onur)