Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Türkiye'nin, genç nüfusu ile katma değeri yüksek olan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli bir fırsatı elinde bulundurduğunu, bu fırsatın avantaja dönüştürülmesi için doğru adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Genç nüfus kaynağının yanında ülkenin, sahip olduğu iyi üniversiteleriyle dünyanın pek çok ülkesinde yer edindiğini ifade eden Altıntaş, "Beyin gücümüz dünyayı takip ve entegre konusunda itici güç olarak kullanılabilir ancak bilgi ve iletişim altyapısının yetersiz olması, insan gücünün yetkinlik sahibi olmak için yeterli eğitimi alamaması, devlet teşviklerinin istikrarlı ve doğru olmamasının yol açtığı zayıflıklar da önümüzde durmaktadır." dedi.

Gençlerin, gerekli yatırım yokluğu ve zayıf sektör yapısı nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını ve geleceklerini yurt dışında aramaya çalıştığını belirten Altıntaş, "Gençlerimize yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde geliştirip değerlendirebilecekleri bir eğitim sunarak beşeri sermayemizi artırmak ve onları meslek sahibi yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu amaçla mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmelidir. Ortaöğretimden başlanarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında eğitimin nitelikli olması sağlanmalı, iklim değişikliği, çevre koruma, kalabalık şehirler, dijital güvenlik gibi dünyadaki ortak sorunlara öğrencilerin ilgileri uyandırılmalıdır." diye konuştu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da dünyada küresel rekabet şartlarının son derece sertleştiğini, Türkiye'nin son dönemde benimsediği kalkınma modelinde sanayici ve girişimcilerin yerinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini söyledi.

Sanayinin gelişmesinin, daha nitelikli altyapı gereksinimini doğurduğunu, bunun da güvenli bir yatırım yeri olan endüstri bölgelerinin önemini ortaya koyduğunu aktaran Başkan, "Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına sahip olabilmesi için endüstri bölgeleri vazgeçilmez bir gereksinimdir." ifadesini kullandı.

Başkan, sanayiciye yatırım alanları sunan, istihdam, ihracat, doğrudan veya dolaylı vergiler ile ekonomiye önemli girdiler sağlayan endüstri bölgelerinin, ülke sanayisine ivme kazandırarak sürdürülebilir büyümenin temel araçlarından birisi olduğunu belirtti.

Endüstri bölgelerinin, dış ticaret açığını kapatmaya yönelik yatırımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir sanayi bölgesi modeli olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle konuştu:

"Endüstri bölgelerimizde sanayicilerimize sunulan altyapı hizmetleriyle üretim girdi maliyetleri azalmakta, sanayicilerimizin rekabet edebilme gücü artmaktadır. Üretimde olan endüstri bölgelerimizde 2021 yılı sonu itibarıyla 31 bin 615 kişi istihdam edilmektedir. Önümüzdeki dönemde söz konusu yeni yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda cari açığımızın azaltılmasına yıllık 34,8 milyar dolar katkı sağlanması ve yaklaşık 100 bin kişiye ilave iş imkanı sunulması hedeflenmektedir."

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifle, firmalara yatırımlarını tamamlayınca kamuya ait arsaların mülkiyetleri imkanının sağlandığını belirterek şöyle devam etti:
"Kamu arazilerinin kullanım hakkı verilen bu şirketlere, şimdi, ihalesiz ve pazarlıksız bir şekilde mülkiyet devredilmesi Anayasa'ya aykırıdır. Bu düzenlemeye şerh düşüyorum. Bu, yatırımcıya teşvik değil, kıyaktır. Biz yatırıma değil, 'yatırım' adı altında sağlanan ranta, yandaşlara çekilen peşkeşlere karşıyız."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi Bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.