Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

dusuk_faizli_kredi4
Daha önce 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 yılları arasında belirlenen uygulama dönemi 1 Ocak 2020-31 Aralık 2023 olarak yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle etlik piliç yetiştiriciliği için asgari 10 bin adet; kaz, ördek, hindi için asgari bin adet; bıldırcın için asgari 2 bin adet; deve kuşu için asgari 50 adet, kuluçkahane için bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

dusuk_faizli_kredi2
KREDİ KAPSAMINDA YER ALACAKLAR
Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri, kümes (yumurta tavukçuluğunda yeni ve ilave kümesler ayrık), kuluçkahane (ticari amaçla civciv çıkaran), gübre işleme tesisi, yem deposu/silosu, yumurta işleme ünitesi/tesisi, yumurta tasnif ünitesi/tesisi, yumurta paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik amacıyla yapılacak harcamaları, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsayacak.

dusuk_faizli_kredi3