KAĞIT KALİTESİ
Diyanet İşleri, Kur'an-ı Kerim baskısı için devreye girdi. Artık isteyen matbaa ve yayınevi dilediği gibi, istediği kağıt kalitesinden Kur'an-ı Kerim basamayacak. Basılı nüshaları ciltlemeden önce uygunsuz yerlerde saklayamayacak. Bir hafız, basımı denetleyecek ve ayrıca matbaalar da denetime tabi tutulacak. Kur'an-ı Kerim basımı için izin ve bazı standartlara uyma şartı getirildi.

ONAY VE MÜHÜR ŞARTI
Gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların, Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu onayı ve mührü olmadan Kur'an-ı Kerim basımı ve yayını yapamayacağına karar verildi. Kur'an-ı Kerim düşük kaliteli-saman kağıda ve kötü kokulu mürekkeple basılmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterlerine hakkında yönetmeliğine göre, matbaa ve yayınevleri, Kur'an-ı Kerim basımında düşük kaliteli-saman kağıt ve kötü kokulu mürekkep kullanamayacak.

BİR HAFIZ EŞLİĞİNDE
Basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kriterde bir hafız bulunduracak. Basılmış formalar, ciltlenmeden önce yerlerde istiflenmeyecek Yönetmeliğe göre, ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulamayacak. Reuters'in haberine göre, yeni alınan kararlar doğrultusunda basımı gerçekleştiren matbaalar da Diyanet İşleri Başkanlığı'nca denetlenebilecek.