Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre internet haber sitelerinin de resmi ilan yayımlanabilmesi önü açılmış, yürürlülüğe giriş tarihi olarak 1 Nisan 2023 belirlenmişti.

Buna göre kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren; İcra ve İflas Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki resmi ilanların gazeteler ve/veya internet haber sitelerinde yayınlanması zorunlu kılınmıştı.

BİK: "MEVZUATA AYKIRI TALEP İSTEKLER ONAYLANMAYACAK"
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda yürürlükte bulunan Kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların yayın mecrası bugün itibariyle halen gazeteler olduğunun altı çizilerek, bu ilanların gazetelerde yayınlatılması kanunen mecburi olduğu belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Hal böyle iken kanuni müşterilerimizden ulaşan ilan taleplerinde, Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden önce internet haber sitesinde yayın istendiği veya gayrimenkul ve menkul satışı ilanlarında zorunluluk halini oluşturan kıymet takdiri alt sınırına göre değerlendirme yapılarak ilan vermekten kaçınıldığı gözlemlenmektedir. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, dayandığı mevzuata aykırı talep ve isteklerin Kurumumuzca onaylanamayacağını hüküm altına almaktadır. Diğer taraftan henüz yürürlüğe girmemiş Kanunun, bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.