7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi Bakü'de düzenlendi. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ev sahipliğinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (ISERSC) 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşti.

Öğrenci kongresiyle, tarihsel ve kültürel olarak yüzyıllardır et ve tırnak gibi birbirine kardeşçe bağlı iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek, üniversiteler arasındaki akademik personel öğrenci değişimini bilimsel altyapı paylaşımını ortak projelerin hayata geçirilerek model oluşturulması gibi temel konuların belirlenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrenci kongresi olması nedeniyle genç dimağların fikirlerinin sunulması metodolojik bilgilerinin geliştirilmesi akademik literatüre yenilik katılması gibi birçok faktörde hedefleniyor.

“Avrupa devletlerinin sömürdüğü ülkeler hala bağımsız değil” “Avrupa devletlerinin sömürdüğü ülkeler hala bağımsız değil”

Baku Ogrenci Kongresi (2)
Kongrenin açılış konuşmasını Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce yaptı. Yüce, Türk Dünyasının 300 milyon nüfusa sahip olduğunu belirterek, "İki trilyon dolarlık milli gelir, 1,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, doğal zenginlik, insan gücü, yurtiçi yatırım stoku ve üretim kapasiteleriyle çok önemli bir sosyo-ekonomik potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesinde akademisyenlere büyük görev düşmektedir" dedi.

Kongreye Türkçe ve İngilizce yazılan akademik çalışmalar kabul edildi. Kongrede tam metin olarak sözlü sunulan tüm bildirilerin “Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi” özel sayısında yayımlanacağı öğrenildi.