ALTYAPI ÇALIŞMASINA DEVAM EDİLECEK

Kaynarca Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat Kefli başkanlığında yapıldı. Başkan Kefli açılış konuşmasında Eylül ayında yapılan Belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi, alt yapı müteahhitinin taşeronlarla anlaşmazlık yaşadığı için taşeron değişikliğine gittiğini ifade eden Kefli, “Çalışmalara çok kısa zamanda yeniden başlanacak. Biliyorsunuz 400 günde bitirmesi gerekiyor, ne kadar zaman önce başlarsa kendi yararına” diye konuştu.  Belediye Konferans Salonu’ndaki toplantıya meclis üyelerinin yanısıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu, MHP İlçe Başkanı Ekrem Baldan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner ve muhtarlar izleyici olarak katıldı. 

1-132

TARIM HAYVANCILIK KOMİSYONU SEÇİLDİ

Gündemin ilk maddesinde Tarım Hayvancılık Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Geçen yıl görev yapan üyeler Okan Pektaş, Kadir Aktaş, Ergün Güzelalp, Mustafa Tan, Ali Küreci yeniden oy birliği ile komisyona seçildiler.  İkinci maddede Alperen Ocakları Kaynarca İlçe Başkanlığı tarafından Orta Mahalle Yıldız Parkı’nın Muhsin Yazıcıoğlu Parkı olarak değiştirilmesi talebi görüşüldü. Başkan Murat Kefli, Yazıcıoğlu’nun değerli bir isim olduğu ancak Yıldız Parkı’nın da ilçenin değerli ailelerinden birinin ismini taşıdığı için komisyonca teklifin reddedildiğini ancak ilerideki tarihlerde yeni yapılan bir parka Muhsin Yazıcıoğlu ismi verilebileceği belirtti. Meclis Üyesi Ali Küreci ise Alparslan Türkeş’in bir caddeye isminin verilmesini talep etti. 

2-99

HARÇ VE TARİFELERE ZAM

Gündemin 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde Eylül Ayı Meclisi’nde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen vergi harç ve tarifeleri raporu ve görüşülerek piyasa fiyatında ve yüzde 50 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Teklife Saadet Partisi Meclis Grubu red oyu verdi. Gündemin 5’inci maddesinde 2022 yılı ek bütçesi görüşüldü. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği gibi kabul edildi. 

Kabul edilen teklif 

1 Temmuz-31 Aralık 2022 dönemi için ekli listede gerekli görülen harcamalara istinaden ek bütçe yapılması gerekmektedir. Belediyemiz 2022 yılı Mali yılı Gider Bütçesi olarak Personel giderlerine (1.585.000,00) TL,  Sosyal Güvenlik Prim gideri olarak (195.000,00) TL, Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (13.445.000,00) TL. Faiz Gideri olarak (2.000.000,00) TL, Sermaye Gideri olarak (4.250.000,00) TL, olmak üzere toplam (21.475.000,00) TL, ek bütçe ile ödenek verilmiştir. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir Ek Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (1.404.462,99) TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (2.470.537,01) TL., Alınan Bağışlar Yardımlar olarak  (2.000.000,00) TL., Diğer Gelirlere (10.000.000,00) TL., ödenek konmuş, 2.000.000,00 TL İller bankası A.Ş. üzerinden iç borçlanma yapılmış, kalan tutar belediyemizin İller Bankası Fon Hesabında tutulan (3.600.000,00 TL) karşılık gösterilerek Toplam (21.475.000,00) TL. Ödenek konularak denklik sağlanmıştır.

3-90

2023 YILI TASLAK BÜTÇESİ

Gündemin 6’inci maddesinde 2023 Yılı Taslak Gelir ve Gider Bütçesi görüşüldü.  Oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda şu bilgilere yer verildi: “2023 yılı Gelir Bütçesi (70.200.000,00) TL. (7.800.000,00) TL iç borçlanma toplam (78.000.000,00) TL. 2023 yılı gider bütçesi (78.000.000,00)TL. olarak denkleştirilmiştir. Gider bütçesi (14.601.000,00) TL Personel Giderleri, (1.685.000,00) TL Sosyal Güvenlik Primleri (42.439.000,00) TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (2.400.000,00) TL Faiz Giderleri, (240.000,00) TL Cari Transferler, (11.435.000,00) TL Sermaye Giderleri, (5.200.000,00) TL Yedek Ödenek bulmuştur. 2023 yılı gelir bütçesine Vergi Gelirlerine (15.571.000,00) TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (8.793.000,00) TL , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere (4.700.000,00) TL, Diğer gelirlere (38.686.000,00) TL Sermaye Gelirlerine (2.450.000,00) TL ödenek konmuştur. 2023 yılı için Mali Kuruluşlardan sağlanan finansman koduna (7.800.000,00) TL iç borçlanma yapılarak gelir bütçesi (78.000.000,00) TL ile gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanmıştır.

3-90

BAHÇE DUVARI İÇİN İZİN ŞARTI

Gündemin 7’inci maddesinde imar planı bulunmayan mahallelerde yolların bazı bölümlerinin araç geçemeyecek darlıkta olduğu belirtilerek can ve mal kaybının önlenmesi, sınır anlaşmazlıklarının önüne geçmek  ve ilerideki tarihlerde yapılması planlanan uygulama imar plan çalışmalarına zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan İmar Komisyonu Raporu görüşüldü.  Vatandaşların ileride maddi kayba uğramaması için yeni uygulama ile bundan sonra yapılacak avlu duvarları için Belediye’den izin alacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Murat Kefli, “Bizim temel amacımız çok daraltılmış yollardaki sıkıntıları aşmak geniş yerlerde buna ihtiyacımız yok. Bu karar Kaynarca ilçe merkezini bağlamıyor çünkü burada resmi imar var. Ama diğer mahallerde yola sıfır duvar çekiliyor. Sonra kaza oluyor, ne kazası bu kasıt. Eski avluları sökün demeyeceğiz ancak yeni beton duvar yapılacaksa yoldan 2 veya 3 metre çektireceğiz, karşısı da 3 metre çektiğinde yolla beraber 12 metre olacak bu da ileride yapılacak imar çalışmalarını rahatlatacak. Mülkiyet hakkı sınırsız değildir. Mülkiyet hakkının nasıl kullanılacağı yasalarla belirlenir. Köy yerleşim planı bir imar planı değildir. Köy yerleşim planı imar planı olsa köylerimizin hepsine doğal gaz götürürüz. Plan yapılana kadar inşaatları bir düzene sokmak istiyoruz. Çünkü adam yolun ortasına tapumda diye duvar örebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Yönergesi’ne göre hareket edeceğiz. Zaten plan yapılsa yerin yüzde 45’i terkedilecek” diye konuştu. Madde Komisyon’dan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 

KAMU YARARI KARARI ALINDI

8’inci gündem maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gündem harici teklifi görüşüldü. Kaynarca Kertil mahallesi Çakallar mevkiinde 29  bin 829 metrekare alanda 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması gündeme alındı. Konuyla ilgili konuşan Murat Kefli, “Bu dereyi ıslah edeceğiz, karşıdan bir de yol geçireceğiz. Ama dere genişlediğinde mevcut yer bize yetmiyor. Çünkü 25 metre yol yapılacak bir de dereyi genişleteceğiz, etrafında da yapı yasağı olan bir bölge olacak. O yüzden imara açacağız yeri biraz büyütmemiz gerekiyor. O yüzden kamu yararı kararı alacağız” dedi. Madde oylandı oy çokluğu ile kabul edildi.