Türkiye’de bu yıl yağlık ayçiçeği ekim alanlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış gözlemlendiği belirtilen açıklamada, ülke yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesini aşması beklendiği ifade edildi.

Konuya ilişkin birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Dünyada 2020 yılında başlayan ve 2 yılı aşkın süre yoğun bir şekilde seyreden pandeminin ardından, önde gelen hububat ve yağlı tohum üreticileri Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş ile birlikte başta ayçiçeği ve buğday olmak üzere tüm tarım ürünlerinin ne kadar stratejik öneme haiz olduğu ortaya çıkmış, gıda hammaddelerinde yaşanabilecek en ufak bir tedarik sıkıntısının ülkeleri nasıl bir kaosa sürükleyeceği, dünya genelinde yaşanan gıda kuyrukları ve miktar kısıtları ile yaşanarak tecrübe edilmiştir. Özellikle Ayçiçek tohumu ve yağı bu süreçte temininde en çok sıkıntı yaşanan ve bu bağlamda fiyatı en çok artan tarımsal emtiaların başında gelmiştir.

Bu itibarla, Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının ihtimal seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametrelerin yanı sıra Üretici ortaklarımızın üretim maliyetleri ve üründen beklenen gelir seviyeleri Birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza %40 yağlı baz ürün için 12.000 TL/Ton avans ödemesi yapılmasını karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan % 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12.720 TL/Ton, %50 yağlı ürün için avans ödemesi 13.800 TL/Ton olarak uygulanacaktır. Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek ihtimal gelişmeler de değerlendirilerek ön alım fiyatı belirlenecek olup, belirlenecek ön alım fiyatı üzerinden ürün döken tüm ortaklarımız için fark ödemesi yapılabilecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda % 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için %40 standart yağ oranlı ürün fiyatına % 1,5 oranında prim uygulanacaktır.”