Sakarya Meydan Muharebesi, 'nın dönüm noktası kabul edilen savaştır...

Tekalif-i Milliye Emirleriyle  Ordusunun eksiklerinin bir kısmı büyük ölçüde tamamlanmış ve ordu savaşa hazırlanmaya çalışılmıştır...

23 Ağustos'ta Yunanlılar taarruza başlamışlardır. 

 “Hattı Müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” diyerek orduyu coşturmuş…

Ve 22 gün süren savaş sonunda 13 Eylül 1921'de Türk ordusu büyük bir zaferle  ordusunu gerisin geri kaçmak zorunda bırakmıştır...

Bu zaferle birlikte 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden Batı karşısındaki gerileme durmuştur…

Yunanlılar savunmaya,  taarruza geçmişlerdir. TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı vermiştir…

Fransızlar bu savaştan sonra TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır...

Şunu da belirtmek gerekir ki…

Doğuda ’nın kontrolünde  ve  ile Kars Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmayla birlikte Doğu sınırlarımız kesinlik kazanmış…

Ve bu bölgedeki birlikler kesin bir zafer için yapılması planlanan Büyük Taarruz için ’ne kaydırılmıştır… 

Adapazarı yöresi Kurtuluş Savaşı'na; Ali Fuat Cebesoy, Hasan Cavit Bey, Sırrı Bey, Çerkez Sait Bey, Metozade Hüseyin Bey, Koçzade Mahmut Bey, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, Cevat Bey, Kazım Kaptan, Halit Molla ve İpsiz Recep gibi kahramanlarıyla katkıda bulunmuştur…

İlçede ilk müfrezeyi kurma görevi Yüzbaşı Ramiz, Yüzbaşı Rauf, Doktor Raik'e verilmiştir. Onlar da Meto Hüseyin ve Mehmet Bey'in katkılarıyla bu görevi yerine getirdiler. Geyve, Hendek ve Adapazarı'nda Kuvâ-yi Milliye teşkilatı aynı zamanda kuruldu. Bölgenin önde gelenleri Ankara’ya Mustafa Kemal’e bağlılık telgrafı çektiler…

Bölgede Ermeni ve Rum çeteciler ile mücadele için Türk milis güçleri oluştu. AkyazıHendek ve Sapanca çevresinde Kazım Kaptan kuvvetleri, Kaynarca yöresinde Halit Molla, Kandıra ve Karasu çevresinde İpsiz Recep, Ermeni ve Rum çeteleri ile mücadele ettiler. Anzavur Ahmet üçüncü ayaklanmasında Adapazarı üzerinden Geyve boğazını ele geçirmek için saldırmış, Çerkez Ethem tarafından bozguna uğratılmışlardır. Hendek’i ele geçiren Anzavur, Ethem tarafından püskürtülmüştür…

İzmit’i işgal eden 11. Yunan Tümeni, 24 Mart’ta Sapanca ve Kırkpınar'ı, 25 Mart tarihinde Adapazarı'nı işgal etti. Millî kuvvetler Yunan ilerleyişini durdurmak amacıyla Sakarya Nehri üzerindeki ahşap olan Tavuklar ve Taşlık köprülerini yaktı. Nehri geçen ilk Yunan birlikleri milis güçlerce geri püskürtüldü…

Bölgeyi işgalden kurtarmak amacıyla yeni bir kolordu kurulup başına Albay Kasım Bey atandı. Yunan kuvvetleri Bursa’ya doğru çekilmek amacıyla Adapazarı’na toplanmaya başladılar. Çekilme sırasında şehrin yakılmasını önlemek için tedbirler alındı. 21 Haziran sabahı erkenden üç kol halinde Millî kuvvetler Adapazarı’na girdi. Küçük çatışmalarla şehir kurtarıldı. Kazım Kaptan, Osman Kaptan ve Molla Halit güçleri şehirde asayişi sağladı…

25 Mart tarihinden, 21 Hazirana kadar 3 ay süren işgalden kurtuluşu için Sakarya’da 21 Haziran Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır…

Sayısız kahramanlık örneği ile dolu binlerce yıllık tarihimizde Sakarya için 21 Haziran 1921 gününün özellikle çok özel bir önemi bulunmaktadır…

Bundan tam 101 yıl önce bugün, muhteşem bir kahramanlık örneği göstermiş olan Adapazarlılar, bir zaferi daha şanlı tarihimize gururla yazdırmıştır...

Sağlıcakla kalın…