1-28Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); Kırgızistan’ın Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırgız Teknik Üniversitesi, Kazakistan’ın Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi, Özbekistan’ın Taşkent Tekstil ve Hafif Sanayi Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi ve Mirzo Ulugbek Özbekistan Ulusal Üniversitesi ile lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını, giriş şartlarını, müfredatları ve tüm eğitim boyutlarını kapsayan Uluslararası İş Birliği Protokolleri imzaladı. SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük’ün ziyaretleri sırasında geliştirilen ilişkilerle Erasmus ve Mevlana değişim programları ile öğrenci ve personellerin karşılıklı olarak hareketliliklerinin proje tabanlı başvurularla desteklenmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

8-6

Ayrıca SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli’nin mühendislik, sanat, ziraat, turizm ve sağlık alanlarındaki uygulanışına ve çıktılarına yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Türkiye’deki mevcut uygulamalar ile Orta Asya’daki eğitim modelleri karşılaştırıldı. Geleneksel ve yenilikçi üniversite eğitim modelleri ile farklılıklar belirlendi. +1 Eğitim Modeli ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi ve sorunlara çözüm üreten Ar-Ge yapmayı hedef edinen SUBÜ’nün Türk dünyasında da rol model alınabileceği ifade edildi.

13-37-4