banner704
Yusuf GEDİKLİ
Yusuf GEDİKLİ
Yazarın Makaleleri
Osmanlı çağdaşlaşma hususunda yeterli çabayı gösterdi mi?
Bir toplumun kendinden güçlü bir toplumun yararlı, iyi yönlerini almaya, ona uymaya çalışması normaldir. Bunda gocunacak, gurur meselesi yapacak bir yan yoktur. Aksi halde zararı kendimize dokunur. Bu hususla ilişik şöyle bir benzetme yapabiliriz:...
Almanya ve Japonya 2. Dünya savaşından sonra neden kalkındı?
Gençliğimizde ileri sürdüğümüz savlarımızdan biri de buydu: 'Almanya 2. Dünya savaşında yerle bir oldu, yine kalkındı. Biz ondan önce kalkınmaya başladık hâlâ Almanyaya yetişemedik.” Sonra düşününce işin aslının esasının...
Osmanlı yönettiği ülkelerde Türkçeyi neden öğretemedi?
Bundan yıllarca önce, gençlik dönemimizde Osmanlıyı eleştirerek şöyle derdik: Osmanlılar Cezayir'de 1517'den 1830'a kadar, onca yıl, tam 313 yıl kaldılar. Türkçeyi öğretemedikleri gibi gönderdiğimiz memurlarımız ve askerlerimiz...
Osmanlı yönettiği ülkelerde Türkçeyi neden öğretemedi?
Bundan yıllarca önce, gençlik dönemimizde Osmanlıyı eleştirerek şöyle derdik: Osmanlılar Cezayir'de 1517'den 1830'a kadar, onca yıl, tam 313 yıl kaldılar. Türkçeyi öğretemedikleri gibi gönderdiğimiz memurlarımız ve askerlerimiz...
Marmara Ereğlisi
Marmara Ereğlisi İstanbul'dan çıkıp Tekirdağ ilimize girdikten sonra karşımıza ilk çıkan şirin bir ilçemizdir. İstanbul'a 90, Tekirdağ'a 38 kilometre uzaklıktadır. Son rakamlara göre şehir içi nüfusu 25.873'tür. Sayfiye...
Türk coğrafyasındaki bazı su adları (hidronim)’nın köken ve anlamları - 6
1. Acı çay Tebrizde civarında bir çay adıdır. Suları içilmediği, acı veya tuzlu olduğu için bu ad verilmiştir.Urmiye gölüne dökülür (Tebrizli bir arkadaşımız Urmiye gölünün sularının çok tuzlu olduğunu, küçükken bu göle girdiklerini,...
Albanlar ve Alban Tarihi’nin ikinci baskısı
 Aslı Albanca yazılan, günümüze Eski Ermenice nüshaları ulaşan ve eski Türk tarihini de ilgilendiren Alban Tarihi'nin gözden geçirilmiş ikinci baskısı Selenge yayınlarınca yapıldı. Kitap Rusça, İngilizce ve Ermenice baskılar...
Yaprak Dökümü
Dr. Yusuf Gedikli Yaprak dökümü Türkçemizin güzel deyimlerinden biridir. Reşat Nuri Güntekin'in böyle bir romanı olduğunu ve bunun yaklaşık on - on beş yıl önce televizyonlarda ilgiyle izlenen bir dizi filim olarak çekildiğini biliyoruz....
Atatürk'ün büyüklüğü ve Türk Kurtuluş savaşının 100. yılı
19 Mayıs 2019 günü Atatürkün önderlik ettiği Türk kurtuluş savaşının başlangıcının 100 yıldönümünü kutladık; kıvandık, övündük, sevindik. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir şeyler yazmayı bir borç, bir görev saydık....
Yavuz Sultan Selim köprüsü, İstanbul hava limanı, Kanal İstanbul
Son 10-15 yılda Türkiye de bazı büyük purojeler çok tartışıldı. Bilimsel yazılar yazmaktan ve başka sebeplerden dolayı bunlar üzerinde duramadık. Bu yazımızda tartışılan üç büyük puroje hakkındaki görüşlerimizi iyi niyetle ortaya...
Rahmetli annemin ardından
Annenin insanın en değerli varlığı olduğu tartışmasızdır. Gerçek yar, hakikatli yar anadır. Ana gibi yar olmaz. Her anne çocuğunu dünyaya getirir, büyütür, adam eder, mürüvvetini, torunlarını görür. Yine de görevini, sorumluluğunu...
Bir hastane yazısı
İnsanın hayattaki en değerli varlıklarından ikisi ana ve babasıdır. Ana babalarımız daha ilk günden itibaren bizleri büyütüp bir işe sokmak, sonra mürüvvetlerimizi görüp bu dünyadan göçmek isterler. Bazen yanlış yapsalar da iyi niyetlerinden...
Türkçenin -sal, -sel eki
-sal, -sel eki Türkçenin en çok tartışılan ekidir. Makalemizde sorunu tam bir objektiflik ve tarafsızlıkla, tam bir bilimsel ve kişisel dürüstlükle irdeleyip, doğruyu, gerçeği ortaya koyacağız. Bu bakımdan okurlarımız vereceğimiz bilgi...
Laiklik nedir, ne değildir; laiklik olmazsa olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Temmuz 2017 günü Suudi Arabistana giderken hava limanında 'Türkiyenin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu” söyledi. 'Laik” olduğunu söylemedi. Halbuki şimdiye değin devlet yetkilileri tarafından...
Lozan, Misak-ı Milli, Kerkük, Adalar vb.
Önümüzdeki 23 Temmuz 2017 günü Lozan antlaşmasının 94. yıldönümünü kutlayacağız. Lozan (Lausanne yazımı gereksizdir) bugüne değin çok tartışıldı, çok eleştirildi. Tartışmalara, eleştirilere Türkiyeyi yöneten başkanlar dahi...
İmlamızın sorunları
İmla veya yazım sorunu her ülkede, her devirde, her dilde mevcut olmuş; bazen zamana, bazen zemine, bazen kişiye bağlı olarak değişmiş, değiştirilmiştir. Aynı durum ülkemiz, zamanımız, dilimiz için de geçerlidir. Türkiyede...
Malkoç-oğlu kişi adının (unvanının) kökeni ve anlamı- 1
Osmanlıların ünlü akıncı sülalelerinden biri olan Malkoç oğullarının atasının 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt çağında yaşamış olan Hamit-elli Malkoç Bey olduğu, Hamit oğulları beyliğinin Osmanlılara katılmasıyla Osmanlı hizmetine...
Irak Türklerinin acınacak hali
Irak (Kerkük) Türkleri tarihlerinin en zor durumunu yaşamaktadırlar. Barzani Kerküğe el koyduğu gibi bayrağını da Kerkük semalarında dalgalandırmaya başlamıştır. En son Türkmeneli Partisi binası ateşe verilmiştir. Bütün bunlar olurken...
Tarihte ve bugün Akçaabat: Akçaabat’ın 99. kurtuluş yıldönümü münasebetiyle
Akçaabat Trabzon'un batısında şirin bir ilçedir. Akçaabat'ın tarihi doğal olarak Trabzon'un tarihinden ayrılamaz. Trabzon'un MÖ 756 yılında Miletliler tarafından Tırapezüs adıyla kurulduğu yazılır; Ksenofon MÖ 400'de...
Cazim Gürbüz ve Dillere Destanlar [1]
Cazim Gürbüz 1948 yılında Bayburtta doğmuştur. Atatürk üniversitesini bitirmiş, çeşitli devlet kademelerinde bulunmuştur. Uzun zamandan beri birçok gazete ve dergide yazılar yazmakta, şu ana değin 12 kitabı yayımlanmış bulunmaktadır....
Kazakistan gezisi ve bağimsizliktan çeyrek yüz yıl sonra Türkiye - Türk dünyası ilişkileri
17-20 Mayıs arasında TÜRKSAV'ın düzenlediği bir geziyle Kazakistanın Almatı şehrine uçtuk. Hava yolculuğumuz giderken 4.5, dönerken 6 saat sürdü. İstanbul-Almatı arası 3.900 kilometredir. Astana hava yollarının bütün uçakları zamanında...
Tartışılan sözcükler hakkında doğrular, yanlışlar (4)
21. Soru, sorun   Sorun 1935'te ortaya konmuştur. Her bakımdan doğru bir sözdür. Sormak eyleminden isim türeten -un ekiyle yapılmıştır. Krş. Akmaktan akın, ekmekten ekin, esmekten esin, esinti, satmaktan satın (almak), tütmekten tütün,...
Tartışılan sözcükler hakkında doğrular, yanlışlar (3)
13. Doğa, doğal   Doğa 'tabiat” karşılığındadır. 1935'te önerilmiştir. Doğmak eyleminden -a ekiyle türetilmiştir. -a-, -e ekleri genelde isimden eylem ve eylemden eylem yapar. Ancak az da olsa eylemden isim yaptığı görülmüştür....
Tartışılan sözcükler hakkında doğrular, yanlışlar (2)
8. Gereksinme, gereksinim 1945'te önerilmiştir.[1] Gereksinme, gereksinim sözcüğü anlam ve biçim bakımından eleştirilmiştir. Doğan Aksan'ın dediği gibi gereksinim gerek anlam, gerek biçim bakımından doğrudur. Eski Uygurca kärgäk...

banner659

banner516

banner660

banner517

Sakarya Haber