Kaynarca Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında müzakerelerin sona ermesi ve anlaşma ile sonuçlanması doğrultusunda, belediye işçilerinin 2 yıl süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Murat Kefli ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imza altına alındı.

"Emeğin ve emekçinin dostu Murat Kefli"
Atılan imzaların ardından konuşan Sendika Başkanı Gökdemir,
"Müzakere kültürü ve nezaket içinde sonlandırdığımız bu toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin sosyal ve ücret haklarında günümüz koşullarını da göze alarak bu sözleşmeyi imza altına aldık. Samimiyeti, duyarlılığı ve gösterdiği gayretlerden dolayı Kaynarca Belediye Başkanımız Sayın Murat Kefli ve ekibine teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

"İnsani yaşam koşullarında bir ücret"
Üyelerin en iyi maaşa ve sosyal haklara sahip olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Gökdemir,
"Kaynarca Belediyesi ve tüm Hizmet-İş Sendikasına üye çalışanlarının bölgedeki en iyi maaşa ve sosyal haklara sahip olması için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bir sendikanın görevi sadece ücret iyileştirmesi değil, sosyal haklarda da iyileştirmeler yapmak adına çalışmalar yapması gerekmektedir. Önemli bir diğer nokta ise imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesinin hem ücret hem de sosyal haklar adına uygulanabilirliğidir. Eğer bir toplu iş sözleşmesi gerçek hayatta karşılık bulmuyor ve uygulama noktasında problem yaşanıyorsa o işçinin ve işverenin kazandığı değil kaybettiği bir sözleşme olur. Bu nedenle biz imza altına aldığımız bütün sözleşmelerin uygulanabilir olması için emek vermekteyiz. İşte Kaynarca Belediyesi toplu iş sözleşmesi bunlardan biridir" ifadelerini kullandı. 

"Sendikal örgütlenme istenilen noktaya nasıl ulaşır?"
Halen istenilen noktaya ulaşamadıklarını açıklayan Başkan Gökdemir,
"Bugün çalışma hayatında sendikal örgütlenme istenilen noktaya hala ulaşamamıştır. Bunun birçok nedeni vardır ama sendikal örgütlenmeye en büyük engel teşkil eden örgütlenmedeki sorunlardır. Örgütlenmedeki sorunların yasa ve yönetmeliklerle tekrar düzenlenmesi ve örgütlenmenin önüne engel teşkil eden özellikle iş kolu barajı ve yetki sürecince işyerinde çoğunluğun sağlanması gibi rakamsal engellerdir. Bu engellerin ortadan kaldırılmasının sosyal devleti ve onun sosyal politikasını daha ileri taşıyacağı kanaatindeyiz. Bizler sosyal politika geliştirmek ve güçlendirmek için proje ve raporlar hazırlamaya hazırız. Sendikal örgütlenmenin sosyal devlet ve onun sosyal politikasının ne kadar önemli olduğunu anlamak için batı örneklerine bakmamız ve sosyal devlet ilkesinin uygulama noktasında sendikal hareketin bir motor görevi üstlendiğine dikkat etmek gerekir" şeklinde konuştu.

"Emeğin ve emekçinin yanında olacağız"
İmza töreninde konuşan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise,
"Personelimiz gecesini gündüzüne ve katmış Kaynarca halkına hizmet etmiştir. Alın teri dökmüştür. Özellikle pandemi döneminde gösterdikleri özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ederim. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında tavır alamaya devam edeceğiz" dedi.