Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zira bu günler, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekişti-rildiği, yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından se-vinç ve neşe kaynağıdır.
 Bayram günleri; ana, baba, hoca, akraba, arkadaş ve komşu ziyâretleri yapılır. Salih olan akrabayı ziyâret lâzımdır. Salih arkadaşları ziyâret de çok sevaptır. Bayram öncesi, yiyecek, giyecek ve temizlik gibi hazırlıklar yapılır. Bayram günlerinde herkes, temiz giyinir. Çocuklara yeni elbiseler alınır. Fakir, öksüz ve yetimler sevindirilir. Bayram namazından sonra, kabirler ziyâret edilir; geçmişlerin, akraba ve din büyüklerinin rûhu için Kur’ân-ı kerîm okunur, duâ edilir, sadakalar verilir. 
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Medine’ye hic-ret edince, Medinelilerin câhiliye âdetlerinden kalma bayramları kutladıklarını görünce; “Allahü teâlâ size onlardan daha hayırlı iki bayram ihsan etti.” buyurarak Müslümanlara sevinç ve neşe günlerini bildirmiştir. 
Ayrıca İslâm büyükleri, bir Müslümanın Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günah işlemeden, haram lokma yemeden geçir-diği günleri de bayram kabul etmişlerdir. Cennete girildiğinde ise en büyük bayramdır.