Hüdavendigar ONUR
Hüdavendigar ONUR
Yazarın Makaleleri
Hasan Basri Çantay'ın ‘Akifname’si
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir anı kitabı olan 'Akifname”, son devrin önemli bilim adamlarından Balıkesirli Hasan Basri Çantay'a ait. Çantay, gazetecilik yaptığı yıllarda İstanbul'daki 'Sırat-ı Müstakim”...
Türklüğe hizmet eden bilim adamları
Dil bilimci Yusuf Gedikli, iki Türkologun Türkçe makalelerini topladı ve bir süre önce yayınlandı. Türkologlardan biri Türk halklarının filolojisi, antropolojisi, edebiyatı ve tarihi hakkında araştırma yapan bilim adamı Laszló Rásonyi'dir....
Osman Turan’ın Türk tarihiyle ilgili bazı görüşleri
Tarihçi Osman Turan, Türklerin İslam dinine kitle halinde girmelerinin 10. asırda olduğunu belirtirken, Türklerin kendi arzu ve iradeleri ile yeni dini benimsediklerini ifade ediyor. Turan, burada XII. Asır Süryani  alimi Mihael'in Türklerin...
Erol Güngör’e göre Türklerin Aşiret’ten Devlet’e geçişi
Türk fikir hayatının görkemli kalemlerinden biri olan Erol Güngör, Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya kitleler halinde göçen Türkmen kabileleri ve aşiretlerden bahsederken 'Kültürleri, ‘göçebe kültürü' ve ‘aşiret kültürü'...
Ülkü Ocakları Dergisi
Dergilerin Türk fikir hayatında yeri büyüktür. Cemil Meriç bu konuda 'Dergi, hür tefekkürün kalesidir” der. Kültür hayatımızda 'Türk Yurdu”, "Orkun", 'Bizim Ocak”, 'Genç Arkadaş”, 'Türk Edebiyatı”, 'Turan”,...
Yesevi Dergisi'nde önemli konular
Aylık Sevgi Dergisi Yesevi, Ağustos 2019 tarihli sayısında, Erdoğan Aslıyüce'nin kaleme aldığı 'Osmanlı'nın İlk Şeyhülislamı Fenari ve Selefi Hareketi”ni kapağa taşırken, 'Ebu Hanife'nin Vasiyyeti İman ve Amel”...
Bir kitap: Taşmedrese Sohbetleri
Türk-İslam ülkücüsü Selahattin Arpacı, fakültede okurken Türklüğe ve Müslümanlığa saldırılara dayanamayarak olaylara girmiş ve cezaevine düşmüştü. 1953 yılında Osmaniye'de doğan Arpacı, kendisinin ve gönüldaşlarının başından...
Emperyalizmin Türkiye ayağı
Çocukluğumdan beri duyduğum, günümüzde bile siyasilerin ağzından düşmeyen, yazar çizer takımının sıkça kullandığı bir terim vardır: Emperyalizm. TDK sözlüğünde şöyle tarif ediliyor: 'Bir milletin sömürü temeline dayanarak...
Dergiler
Hamle Aylık siyasi, edebiyat ve kültür dergisi Hamle, beşinci sayısında da birbirinden önemli konulara sayfasında yer veriyor. Hüseyin Kurtaran ‘Ahlak' başlıklı incelemesiyle ilk sırada yer alırken Alparslan Türkeş'in ahlak konusundaki...
Enver Paşa nutuklarında kendini anlatıyor
Dr. Yusuf Gedikli'nin hazırladığı, 'Enver Paşa Nutukları, Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları” adlı yapıtı, İstanbul'da milenyum yayınlarından okuyucuyla buluştu. Kitabın yayın sorumlusu Burak Türkmenoğlu. Eserin...
Osmanlı’ya yön veren tarihçiler ve eserleri
Nahide Şimşir, kaleme aldığı Osmanlı'ya Yön Veren Tarihçiler ve Eserleri (XV.-XX. Yüzyıllar) adlı eserinde, 'Üç kıtaya hükmeden, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar hem tarihe damgasını vurmuş hem de...
'Yarın' dergisi yine dopdolu
İki aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi 'Yarın', Temmuz-Ağustos sayısının kapak dosyası olarak hikâyeci Mustafa Kutlu'yu seçti. Selçuk Küpçük 'Kişisel öykümdeki Mustafa Kutlu hikâyesi', Fatih Yalçın "Mustafa...
Kelkit havzasının tarihi
İlhan Arslan, 'Ortaçağ'da Karadeniz ve Türkler” adlı yapıtında, Türkiye'nin sayılı havzalarından biri olan Kelkit havzasından bahsederken bölgenin tarihi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Karadeniz'in Ortaçağ Türk...
Güzel bir eser
Mehmet Kaan Çelen, üç bölüm olarak kaleme aldığı Osmanlıcılık ve İslâmcılık Karşısında Türkçülük kitabında, gündemimizden hiç düşmeyen bu konulara açıklık getiriyor. Çelen, yapıtının girişinde Türkçülüğün Tarihini...
S. Ahmet Arvasi toplantıları
Türk milliyetçiliği hareketinin görkemli kalemlerinden Ahmet Arvasi, ölüm yıldönümü nedeniyle milliyetçi kuruluşlar tarafından bu yıl da anıldı.   Süleyman Demirel Üniversitesi Milli Kültür Topluluğu tarafından 8.12.2017 günü...
Edebiyat dergileri
Türk Edebiyatı Aylık fikir ve sanat dergisi Türk Edebiyatı, Ekim 2017 tarihli sayısını eğitime ayırdı. Dergi iki hikaye ile başlıyor. İmdat Yaşar'ın kaleme aldığı Yetim Abdal ile Celalettin Murat'ın Derin Dükkan başlıklı...
Türkmen Çilesi
Sık sık gündemin değiştiği yurdumuzda son birkaç aydır Kerkük hemen hemen ilk sırayı korumaktadır. Çocukluğumuzdan beri Kırım, Kerkük, Doğu Türkistan, Batı Tırakya (böyle yazmak daha doğru) belleğimizde yer almıştı. Kütüphanemi...
Dr. Yusuf Gedikli'yle Kutadgu Bilig kitabı hakkında görüşme
1. Kutadgu Bilig hakkında araştırma yapmaya neden ihtiyaç duydunuz?   2006 yılında Baküde bir konferansta bulunduğumuz sırada TDK başkanı sayın Ş. H. Akalın 'Türkçeye emek verenler” adında bir puroje yaptıklarını, benden de...
Şark Meselesi
Raif Karadağ, Şark meselesini anlatırken 'Eğer İslam alemine canlı, taze, kudretli yeni bir unsur, yani Türkler dahil olup harb, siyaset ve idare işlerini ellerine almamış olsa idiler” şark meselesinin olmayacağını belirtir.  Türklerin...
Yazı dizileri
Gazetelerde zaman zaman önemli yazı dizileri çıkar. Ben birkaç tanesini köşemde duyurmak istedim. Belki ilgilenenler olabilir. Sabri Varol, 'Kahve kiremit, hüzünlü örtü -Cumalıkızık, köy evleri Osmanlı'yı yaşatıyor”, Türkiye,...
Şark Meselesi
Bayram Kodaman, Doğu Anadolu'nun  coğrafi, dini ve etnik bakımdan milletlerarası politika ve diplomasi sahnesinde tartışılıyor olmasının sebeplerini, yani tarihi kökenini Şark meselesi çerçevesinde ele almak gerektiğini belirtiyor. ...
Sosyal gelişmeler ve Türkiye
Ramazan Özey, Siyasal ve Sosyal Açıdan Türkiye adlı yapıtında, dünya ülkelerinin yönetim biçimlerinden bahsederken Türkiye'de durumun nasıl olduğunu anlatıyor. Özey, 'devlet nedir?, devlet ile ülke arasındaki fark” hakkında...
  Karadeniz’in Müslüman Türk çocukları: Hemşinliler
Artvinli Remzi Yılmaz, 'Hemşinliler' adını verdiği kitabında, Doğu Karadeniz'in Müslüman Türk çocukları olan Hemşinliler üzerinde oynanan oyunları anlatıyor. Hopa'da, gençlerin bir sorusu üzerine böyle bir...
Yalnız Değilsiniz
Yazar Üstün İnanç'ın kaleme aldığı Yalnız Değilsiniz romanı, bu kez Mihrabad yayınları tarafından yayınlandı. Yapıt, Türkiye'nin gündemini uzun bir dönem meşgul eden başörtüsü sorununu etraflı bir şekilde dile getiriyor....

banner517

banner516