Hüdavendigar ONUR
Hüdavendigar ONUR
Yazarın Makaleleri
Enver Paşa nutuklarında kendini anlatıyor
Dr. Yusuf Gedikli'nin hazırladığı, 'Enver Paşa Nutukları, Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları” adlı yapıtı, İstanbul'da milenyum yayınlarından okuyucuyla buluştu. Kitabın yayın sorumlusu Burak Türkmenoğlu. Eserin...
Osmanlı’ya yön veren tarihçiler ve eserleri
Nahide Şimşir, kaleme aldığı Osmanlı'ya Yön Veren Tarihçiler ve Eserleri (XV.-XX. Yüzyıllar) adlı eserinde, 'Üç kıtaya hükmeden, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar hem tarihe damgasını vurmuş hem de...
'Yarın' dergisi yine dopdolu
İki aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi 'Yarın', Temmuz-Ağustos sayısının kapak dosyası olarak hikâyeci Mustafa Kutlu'yu seçti. Selçuk Küpçük 'Kişisel öykümdeki Mustafa Kutlu hikâyesi', Fatih Yalçın "Mustafa...
Kelkit havzasının tarihi
İlhan Arslan, 'Ortaçağ'da Karadeniz ve Türkler” adlı yapıtında, Türkiye'nin sayılı havzalarından biri olan Kelkit havzasından bahsederken bölgenin tarihi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Karadeniz'in Ortaçağ Türk...
Güzel bir eser
Mehmet Kaan Çelen, üç bölüm olarak kaleme aldığı Osmanlıcılık ve İslâmcılık Karşısında Türkçülük kitabında, gündemimizden hiç düşmeyen bu konulara açıklık getiriyor. Çelen, yapıtının girişinde Türkçülüğün Tarihini...
S. Ahmet Arvasi toplantıları
Türk milliyetçiliği hareketinin görkemli kalemlerinden Ahmet Arvasi, ölüm yıldönümü nedeniyle milliyetçi kuruluşlar tarafından bu yıl da anıldı.   Süleyman Demirel Üniversitesi Milli Kültür Topluluğu tarafından 8.12.2017 günü...
Edebiyat dergileri
Türk Edebiyatı Aylık fikir ve sanat dergisi Türk Edebiyatı, Ekim 2017 tarihli sayısını eğitime ayırdı. Dergi iki hikaye ile başlıyor. İmdat Yaşar'ın kaleme aldığı Yetim Abdal ile Celalettin Murat'ın Derin Dükkan başlıklı...
Türkmen Çilesi
Sık sık gündemin değiştiği yurdumuzda son birkaç aydır Kerkük hemen hemen ilk sırayı korumaktadır. Çocukluğumuzdan beri Kırım, Kerkük, Doğu Türkistan, Batı Tırakya (böyle yazmak daha doğru) belleğimizde yer almıştı. Kütüphanemi...
Dr. Yusuf Gedikli'yle Kutadgu Bilig kitabı hakkında görüşme
1. Kutadgu Bilig hakkında araştırma yapmaya neden ihtiyaç duydunuz?   2006 yılında Baküde bir konferansta bulunduğumuz sırada TDK başkanı sayın Ş. H. Akalın 'Türkçeye emek verenler” adında bir puroje yaptıklarını, benden de...
Şark Meselesi
Raif Karadağ, Şark meselesini anlatırken 'Eğer İslam alemine canlı, taze, kudretli yeni bir unsur, yani Türkler dahil olup harb, siyaset ve idare işlerini ellerine almamış olsa idiler” şark meselesinin olmayacağını belirtir.  Türklerin...
Yazı dizileri
Gazetelerde zaman zaman önemli yazı dizileri çıkar. Ben birkaç tanesini köşemde duyurmak istedim. Belki ilgilenenler olabilir. Sabri Varol, 'Kahve kiremit, hüzünlü örtü -Cumalıkızık, köy evleri Osmanlı'yı yaşatıyor”, Türkiye,...
Şark Meselesi
Bayram Kodaman, Doğu Anadolu'nun  coğrafi, dini ve etnik bakımdan milletlerarası politika ve diplomasi sahnesinde tartışılıyor olmasının sebeplerini, yani tarihi kökenini Şark meselesi çerçevesinde ele almak gerektiğini belirtiyor. ...
Sosyal gelişmeler ve Türkiye
Ramazan Özey, Siyasal ve Sosyal Açıdan Türkiye adlı yapıtında, dünya ülkelerinin yönetim biçimlerinden bahsederken Türkiye'de durumun nasıl olduğunu anlatıyor. Özey, 'devlet nedir?, devlet ile ülke arasındaki fark” hakkında...
  Karadeniz’in Müslüman Türk çocukları: Hemşinliler
Artvinli Remzi Yılmaz, 'Hemşinliler' adını verdiği kitabında, Doğu Karadeniz'in Müslüman Türk çocukları olan Hemşinliler üzerinde oynanan oyunları anlatıyor. Hopa'da, gençlerin bir sorusu üzerine böyle bir...
Yalnız Değilsiniz
Yazar Üstün İnanç'ın kaleme aldığı Yalnız Değilsiniz romanı, bu kez Mihrabad yayınları tarafından yayınlandı. Yapıt, Türkiye'nin gündemini uzun bir dönem meşgul eden başörtüsü sorununu etraflı bir şekilde dile getiriyor....
Kitaplar! Kapitalizmin Soygun Düzeni
Ekonomist İsmail Tokalak, egoizm,  daha çok şeye ve güce sahip olma ve aşırı para hırsının bütün kötülüklerin anası olduğunu belirtirken 'Dünyadaki kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma ve büyük soygunların bu kötülüklerin...
Muhammed Harb Armağan’ı yayınlandı
Mısırlı akademisyen, tarihçi, aydın Muhammed Harb hakkında armağan kitap yayınlandı. Türk dostu olarak tanınan ve Türklerle ilgili birçok eser ve makaleye imza atan Muhammed Harb, hayatını anlatırken 'İstanbul'da birçok alim ve...
Ali Osman Özcan ağabey
Kültür adamlarımızdan Profesör Doktor Ali Osman Özcan, 11 Ağustos 2016 tarihinde gece saat 23.30 sıralarında uçmağa vardı. Kaynatamı ziyaret için gittiğim Konya'nın Taşkent ilçesinden cuma günü saat  23.00 sıralarında İstanbul'a...
Bilâl Niyazi Şimşir
Emekli büyükelçi ve tarihçi Bilâl N.Şimşir, benim sevdiğim ve kitaplarını objektif olarak yazdığına inandığım yazarlardan biridir. Birçok kitabını okudum. Bugün İleri yayınlarından çıkan Atatürk ve Cumhuriyet kitabından bazı alıntılar...
Bedirhan bey ve çocukları
Mahmut Çetin, kart-kurt sesleri kitabında isyancı Bedirhan Beyin çocuklarını anlatıyor. Biyografi.net yayınlarından Haziran-2002'de çıkan kitabın kapağında Kürt Şerif Paşanın İsveç Kralı II. Oscar'ın karşısında esas duruşta...
Sohbetler ve kitaplar
Dede Korkut'un Paltosu Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) İstanbul Şubesinin 80. Çınaraltı Sohbetlerinde Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz, yeni yayınlanan eseri Dede Korkut'un Paltosu başlıklı bir konuşma...
Azerbaycan ve Horasan’da İslâmiyet
Tarihçi Zekeriya Kitapçı, İslam dininin Türkler arasında yayılışı ve milli bir din haline gelmesinin sadece Türk tarihinin değil İslam tarihi bundan da öte dünya tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu belirtiyor.   Türk milletinin...
Atabek Yurdu ve İkram Çınar
İkram Çınar, Atabek Yurdu adlı kitabında, "Kafkasya'nın etnik ve kültürel yapısının oluşmasında Türklerin veya Türk kültür dairesinde yer alan toplumların katkısını" anlatıyor. Çınar, kitabında, Ahıska Yurdu olarak bilinen "Bayburt'tan...
Sevil İrevanlı
Sevil Abbasoğlu İrevanlı'nın, Batı Azerbaycan'da Rus ve Ermenilerin yaptığı soykırımı anlattığı Kafkaslardaki Kıyım ve Sürgünler kitabı alanında büyük bir boşluğu dolduruyor. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın...

banner191

banner190

banner192

banner76