Kategoriler

Medya Detay

Türkmen Çilesi

Sık sık gündemin değiştiği yurdumuzda son birkaç aydır Kerkük hemen hemen ilk sırayı korumaktadır. Çocukluğumuzdan beri Kırım, Kerkük, Doğu Türkistan, Batı Tırakya (böyle yazmak daha doğru) belleğimizde yer almıştı.

Kütüphanemi karıştırırken Kerkük Türkmenoğlu’nun Türkmen Çilesi adlı kitabını görünce tanıtmak istedim. Bilgeoğuz yayınevinden çıkan yapıt 160 sayfa olup Türkmen meselesini görsel olarak sunan çok sayıda fotoğrafa da sayfalarında yer veriyor. Kitabın sayfalarını çevirdikçe Kerkük konusunu tüm boyutlarıyla ele aldığı görülmektedir. Irak’taki Türkmenlerin durumu, Irak’taki Türkmen hanedanlatı ve devletleri, Irak’ta kurulan Türkmen dernekleri, Türkmenlere yapılan zulümler, Araplaştırma çabaları, Saddam Hüseyinin devrilmesinden sonra Türkmen yurtları, Irak’ın özet tarihi  gibi birçok konu ele alınıyor. 

Nefi Demirci’nin Kıraçlı yayınlarından çıkan yıllar önce okuduğumuz yapıtını da hatırlatmak bir görev olacaktır. 

Bilal N. Şimşir’in kaleme aldığı Bilgi yayınevinden çıkan Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler kitabı ise araştırmacılar için başvuru kaynağıdır.