“Başarının formülü: Etkin insan kaynakları yönetimi”
 Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Alpay Şirin, yapılan çalışmalar, kurum içi eğitimler ve insan kaynakları alanında başarılı olmanın sırları ile ilgili detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Şirin, “Başarıya giden yolda en temel şart sürekli eğitim ve nitelikli personel istihdamının sağlanmasında gösterilen titizliktir. Kamu kurumları niteliksiz personellerle doldurulmuş bir insan yumağı değil, en kaliteli hizmetlerin üretilmesini sağlayacak çalışanlardan oluşan bir yapıya dönüşmek zorundadır” dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı nedir?

Birimimizin en temel görevi insan kaynakları politikasının oluşturularak tüm belediyece benimsenmesini sağlamaktır. İnsan Kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi ve yürütülmesini sağlamak, tüm (memur, işçi, sözleşmeli ve diğer) personelin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık, emeklilik, disiplin gibi tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, kurum hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılması amacıyla personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, personelin maaş bordroları ve ödeneklerini aylık olarak hazırlamak, ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının muntazam olmasını sağlamak, işçilere ait sözleşme çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yapmak, belediyeye gelen (Resmi evrak-dilekçe) ve giden tüm evrakların akışını düzenli bir şekilde sağlamak, meclis ve encümen ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek daire başkanlığımızın en temel görevlerindedir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalardan bahseder misiniz?

Memur, işçi, sözleşmeli ve firma personelin özlük işlemlerini yürütüyoruz. Personel işlemleri ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin düzenli olarak takibini yapmak mecburiyetindeyiz. İşçi, memur ve sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur, Bölge Çalışma Müdürlüğü gibi resmi kurumlarla ilgili iş ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. İş analiz çalışmalarını yürüterek kurumun organizasyon yapısı ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. İnsan kaynakları planlaması konusunda çalışmalar yaparak yönetime önerilerde bulunuyoruz. Kurum personeli arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyon artırıcı etkinlikleri planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Personelimizin performansını ölçerek; performansı düşük olan personelin eksikliklerini tespit ederek iyileştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurum hizmet kalitesini arttırmak için personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını devamlı olarak yürütüyoruz. Eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Yıl içerisinde planladığımız eğitimler çerçevesinde personelimize hem mesleki yeterliliklerini geliştirici hem de iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimize kendi personelimizin yanında zaman zaman konunun muhatapları olan farklı kurumlardaki çalışanları da davet ederek sinerji yaratıyoruz. Bunun yanında çalışanlarımızın memnuniyetine yönelik ölçümler ve değerlendirmeler yaparak bu sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarında kullanılmasını sağlıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Bir de kurumumuzda staj yapacak olan yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütüyoruz.

Neredeyse her gün kurum içi eğitimler gerçekleştiriliyor. Burada neyi amaçlıyorsunuz?

Personelin bilişsel, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sağlayarak personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesini sağlamayı hedefliyoruz.  Kurumuzun hizmet kalitesinin artırmak en önemli gayemizdir. Alanında en donanımlı bilim adamı ve uzmanları gerek şehrimize davet ederek, gerekse eğitimin bulunduğu illere personelimizi göndererek bu eğitimlerden istifade etmelerini sağlıyoruz. Bazen belediyeyi okula döndürdünüz gibi şaka yollu eleştiriler de alıyoruz. Ancak çağın gerektirdiği gelişmelere uyum sağlamak için her personelimizin alanında donanımlı bireyler olmasını sağlamak zorundayız. Aksi takdirde kendimizi geleceğe taşıyamayız. Yurt içi eğitimlerin yeterli olmadığı ya da çok nitelikli bir eğitim faaliyetine rastladığımızda personelimizi yurt dışına dahi göndermekten çekinmiyoruz.

Belediye gibi geniş kapsamlı bir kurumda insan kaynakları alanında başarılı olmayı neye bağlarsınız?

Personel yapısının zaman içerisinde nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmelidir. Bu kapsamda, kısa ve uzun vadede insan kaynakları planlaması yapılmalı ve kaliteli hizmet içi eğitim programları, memnuniyet ölçümleri, iş analiz çalışmaları vb insan kaynakları fonksiyonları etkin yürütülmedir. Bunun için de üst yönetimin desteği şarttır. Biz başkanımızdan bu konuda her türlü desteği alıyoruz. Personelimizin eğitim ortalamasını her geçen gün daha üst noktalara çekiyoruz. Üniversitemizle çok sağlıklı ilişkiler yürütüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz konularda üniversitemiz ve şehrimizin tüm kurumlarının da desteğini alıyoruz. Ancak başarıya giden yolda en temel şart sürekli eğitim ve nitelikli personel istihdamının sağlanmasında gösterilen titizliktir. Kamu kurumları niteliksiz personellerle doldurulmuş bir insan yumağı değil, en kaliteli hizmetlerin üretilmesini sağlayacak çalışanlardan oluşan bir yapıya dönüşmek zorundadır.

Kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyenlere diğer adaylardan ayırt edilebilmeleri ve farklılaşabilmeleri için neler önerirsiniz?

Mesleki gelişimleri artırmaya yönelik kendilerini sürekli geliştirmeye devam etmeleri ve diplomalarının dışında farklı sertifikalarla kişisel gelişimlerini artırmaları gerekiyor. Zaman zaman bu tarz personelimiz bize gelerek bazı çok önemli programlara müracaat etmek istediklerini iletiyorlar. Biz bu konuda kendilerine her türlü desteği sağlıyoruz. Hatta kariyerlerini planlamaları konusunda kendileriyle görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mensubu bir çalışan kariyer planlaması yapmak istediğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bu konuda kendilerine her türlü desteğin verileceğinin farkındadır.

Yöneticiliğinizi geliştirmek adına yaptığınız çalışmalar var mı?

Yöneticilik uzun soluklu bir süreçtir. Kendinizi her gün yenilemek mecburiyetindesiniz. İyi bir insan kaynakları yöneticisi olmak için günübirlik ve kısa vadeli planlamalar yapmak yerine uzun vadeli ve stratejik yaklaşımlarda bulunmalısınız. Kurumunuzun misyon ve vizyonuna uygun ahlaki yaklaşımlar ve politikalar benimsemelisiniz.

Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynaklarını yönetmenin zorlukları ve keyifli yanları neler?

Personel statüsünün çeşitliliği, özlük haklarındaki farklılıklar ve bu konularla ilgili mevzuatların karmaşıklığı söz konusudur. Yerel yönetimlerde İnsan kaynakları fonksiyonları (kariyer yönetimi, performans değerlendirme, iş analizi, ödül ceza sistemi,vb.) tam olarak uygulanamamaktadır. İnsan kaynakları fonksiyonlarının uygulanabilmesi ve yerel yönetimlerde uygulama birliğinin sağlanabilmesi için mevzuatla desteklenmesi, bu konularda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığının destekleyici ve yön verici uygulamalar yapması gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde 657 sayılı devlet memurları kanununda ve daha birçok konuda yasal mevzuat değişiklikleri yapılması planlanıyor. Bu konudaki zorlukları ve açmazları ortadan kaldıracak, tüm çalışanların kamu çalışanı adı altında tek bir mevzuata bağlı olmasını sağlayacak geniş çaplı bir reform beklentisi içerisindeyiz. Bu zorlukların yanında işimizin keyifli yanları da yok değil tabi ki. Eğitimlerimiz çok renkli geçiyor. Özellikle kapalı salonlarda değil de açık alanda yaptığımız eğitimler çok neşeli geçiyor. Personelimize yönelik geziler düzenliyoruz. Bu aralar ara verdik ancak yakında yeniden başlatacağız. Ailelerinden ya da yakınlarından bir kişiyi de bu gezilerimize dahil edebiliyorlar. Haftanın stresini atabileceğimiz mekânlara yönelik turlar düzenliyoruz.

Sizce kamu kuruluşlarında başarılı olmanın sırrı nedir?

Bence başarılı olmanın ilk koşulu ne yapmak istediğini bilmekten geçer. Kamu kurumlarının yapısı özel şirketlerden farklılık arz eder tabii ki. Tabi olduğunuz yasal bir mevzuat var ve siz bu mevzuat çerçevesinde hareket etmek mecburiyetindesiniz. Belediyeler bu konuda biraz daha esnek kuruluşlar. Pratik çözümler üretmenize imkân sağlıyor. Bu anlamda özel sektöre diğer kamu kurumlarına nazaran daha yakın. Yukarıda da değindiğim gibi kesinlikle kısa vadeli yaklaşımları benimsememek gerekir. Uzun vadeli ve kalıcı çözümlere odaklanmak gerekli. Sistem adamı olmalısınız. Ve bu sistemi hayata geçirmek için iyi bir ekibiniz olmalı. Yaklaşımlarınız daima yapıcı ve uyumlu olmalı. Kurum içi iletişime son derece dikkat etmelisiniz. İletişimsizlik teselsülen tüm kurumu zaafa uğratacak sonuçlar doğurabilir. Buna fırsat vermemelisiniz.

İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen ve kariyerini bu alanda sürdürmek isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Bu konuda arkadaşlara tavsiyem kendilerini çok iyi yetiştirmeleridir. Rekabetin çok üst düzey olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Asla vazgeçmemeli ve kararlı ve ne istediğini bilir bir şekilde çalışmak zorundalar. İletişimleri çok iyi olmalı. Kendilerini net bir şekilde ifade edebilmeliler. Özgüven problemi yaşamasınlar. Kendilerine sürekli yatırım yaparak farklı konularda donanımlı olsunlar. Hayatın şakası yok. Ciddiye almak lazım. Olası başarısızlık anlarında kesinlikle karamsarlığa düşmeden önlerine bakıp yollarına devam etsinler. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner517

banner516

Sakarya Haber